Innan du skickar det du vill ha kromat till oss vill vi gärna att du går igenom listan här nedan – det gör att ditt projekt både går snabbare och blir billigare.

1. Rengöring
Se till att sakerna du skickar hit är rena från olja, damm, jord… all typ av smuts

2. Beskrivning
Beskriv så noga du kan vad det är du vill ha gjort och om det är något speciellt vi ska ta hänsyn till (ta gärna bilder på delarna, skriv ut med din skrivare och skriv text & rita pilar på utskriften. Skicka sedan med allt i försändelsen).

3. Kontaktuppgifter
Bifoga alla dina kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, mobilnummer och även epostadress, om du har en sådan

4. Typ av fordon
Om det rör sig om delar/detaljer till ett fordon, skriv gärna vilket/vilka typer av fordon delarna/detaljerna tillhör

5. Packa & skicka
När ovanstående steg är klara emballerar du det du vill ha kromat säkert och omsorgsfullt, och slutligen skickar du paketet till:

Dala Krom
Gyllhemsvägen 35
784 37 Borlänge

Välkommen med ditt projekt!